Coral Estate Mitok uit eventingsport, snik!

De downs van de paardensport zijn groter dan de ups, dat weten we al ruim 30 jaar,  maar weer moet Alice een tegenslag verwerken.

Coral Estate Mitok zijn hartspier krijgt te weinig zuurstof, waardoor het een te groot risico is om een eventingwedstrijd te rijden.

Zoiets kan zomaar gebeuren en het heeft niets met training, voeding of management te maken, het is gewoon PECH.

Mitok wordt dit jaar 12 en voelt beter als ooit. Na zes jaar trainen was het Alice haar vriend geworden. Alice hoopte met Mitok op het EK te rijden. Hij was er klaar voor. In de lastige 3* wedstrijd van Fontainebleau liep hij fijn naar een 14e plaats toe.

Zijn hartslag is super, zijn benen koud en dun en ook zijn rug is prima. ZUCHT.

Tijdens de veterinaire controle na de cross in Fontainebleau (maart) werd  er een ernstige ruis bij het hart van Mitok geconstateerd, hetgeen niet eerder was waargenomen.  Gezien de uitgebreidheid van de ruis op het hart is in overleg tussen de teamveterinair Emile Welling en de internist/cardioloog  van de  Universiteits Kliniek Paard te Utrecht , Dr. Inge Wijnberg , Mitok uitgebreid cardiologisch  onderzocht.  Bij deze onderzoeken, op 26 maart en 7 mei is gebleken, dat Mitok een ruimte innemende verdikking van de wand van de hartspier heeft en een, in korte tijd, in toenemende mate, lekkende hoofdslagader klep.

De woorden van teamveterinair Emile Welling:

“Hoewel Mitok erg fit lijkt, blijkt uit nader onderzoek dat de hartspier toch overbelast wordt tijdens zwaardere inspanning,  waardoor de veiligheid voor paard en ruiter niet langer kan worden gegarandeerd. In overleg met Alice, de cardioloog en ondergetekende  is besloten Mitok niet langer bloot te stellen aan deze zware inspanningen.”

Tijdens de nulmeting in Renswoude is er op 9 april na de training bloed afgenomen. Na de kadertraining in Baarle Nassau op 25 april weer. De bloedwaardes waren zeer slecht. Heel raar want zijn hartslag is super.

Veiligheid gaat voorop en Alice wil de mooie eventingsport alleen doen met een kerngezond paard. Wat er nu met Mitok gaat gebeuren is nog niet bekend. Hij heeft op 1 mei en 9 mei nog fijne Z parcoursen gesprongen. Dat zou nog prima kunnen, maar hij blijft de hartafwijking houden. Hij weet het zelf niet en voelt zich top. Voor de sponsor/eigenaar Coral Estate is het ook een grote domper. Gelukkig kwamen Jan en Anita wel in Wiesbaden kijken ondanks dat Mitok niet meeliep.

Via deze onpersoonlijke weg wil ik iedereen bedanken die de laatste 6 jaar met Mitok heeft samengewerkt. Het is en blijft een bijzonder paard. Alice blijft het topgevoel van Fontainebleau als laatste herinnering bij haar houden, maar het was zo leuk geweest als er een vervolg was gekomen. Helaas…

Mitok dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan hebt!

De mooie poster van Mitok die twee weken geleden in de Paard & Sport stond…..

P&S Mitok