Niveau 5 coach diploma!

Alice heeft vorig jaar de niveau 5 coachings cursus gevolgd.

ORUN-voorzitter Jaap Werners reikte dinsdagavond diploma’s uit aan trainers en coaches die met succes het pilot-project niveau 5 hebben afgerond. Deze opleiding leidt op tot coach en is vorig jaar gestart voor de leden van het KNHS Trainersplatform, waaronder bondscoaches en Olympische sporters. De feestelijke avond werd opgeluisterd door een inleiding van judo-topcoach Cor van der Geest.

Tijdens de opleiding hebben verschillende experts uit de paardensport en uit andere sporten zoals Max Caldas (hockey), Joop Alberda en Francesco Wessels hun ervaringen en inzichten met onze cursisten gedeeld. In de opleiding werd aandacht besteed aan didactiek, technische kennis, werken met een begeleidingsteam, coachen op wedstijden, lange termijn planning, menstype en leerstijlen. Wat het werken met competenties betekent en wat er van de deelnemers verwacht wordt kwam ook aan de orde. In de portfolio’s, die onderdeel uitmaakten van de opleiding, moesten de gediplomeerden aantonen dat zij coach zijn. Dat zij zichzelf in kunnen zetten als instrument om de sporter te laten excelleren.

Alice vond het een zeer inspirende cursus en wil iedereen bedanken die mee hebben gewerkt aan haar portfolio. Veel leerlingen hebben een stukje geschreven over de trainingen die ze bij Alice hebben gevolgd. Dank jullie wel!